Finantator

Prin Granturile SEE și Granturile norvegiene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Cele trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Domeniile cheie de sprijin sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societatea civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniul cultural.

Pentru perioada 2009 - 2014, Granturile SEE și Granturile norvegiene se ridică la 1,79 mld. Euro. Norvegia contribuie cu aproximativ 97% din finanțarea totală. Subvențiile sunt disponibile pentru ONG-uri, instituții de cercetare și academice precum și pentru sectorul public și privat din cele mai noi 12 state membre ale UE, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare extinsă cu entități ale statelor donatoare iar activitățile pot fi derulate până în 2016.

Domeniile cheie de sprijin sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societatea civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniul cultural.

Proiectul "Natura în Școli şi Școala în Arii Protejate" este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România având bugetul total de 160.808,71 Euro, din care suma de 144.616,27 Euro reprezintă contribuţia din cadrul programului Fondului ONG în România.

 

Context

Proiectul a fost elaborat pentru a contribui cu soluții inovative la creșterea gradului de conștientizare și informare la nivel național a cetățenilor referitor la problemele de mediu în general, dar mai ales referitor la rolul ariilor protejate în dezvoltarea durabilă.

Mai multe detalii

Ce este NinS

Ce este „Natura în școli și școala în Arii Protejate”?

Mai multe detalii

Rezultate

Proiectul Natura în şcoli şi şcoala în Arii Protejate are ca principale rezultate...

Mai multe detalii

Aparitii media

În urma comunicatelor de presă realizate pentru informarea publicului larg, știrea a fost preluată și se regăsește în variate publicații online, precum și în emisiuni televizate.

Mai multe detalii