ProPark lansează prima sesiune de instruire - Educatori pentru Natură, la Cluj, 14-18 Aprilie 2015

În perioada 14-18 Aprilie 2015 ProPark Fundația pentru Arii protejate a organizat la Cluj primul curs de educație pentru natură la care au participat 14 cadre didactice selectate de administratorii ariilor protejate partenere în proiect.

Aici au fost dăruite primele 2 pașapoarte pentru arii protejate, fericitele posesoare fiind Miruna si Cristina din Cluj. În cadrul evenimentului, Tibor Hartel, unul din autorii manualului de educatie ecologica și arii protejate pentru învățători, a testat impreună cu profesorii activitățile prezentate în manualul învăţătorului pentru clasele III-IV.

În cadrul sesiunii, au fost prezentate instrumente şi materiale existente la nivel naţional de educaţie ecologică şi cum anume se pot utiliza acestea. Pentru aceasta au fost pregătite două sesiuni speciale de prezentare a Bibliotecii Virtuale a Naturii şi a programului Paşaportul Copiilor pentru Arii Protejate.

De asemenea a fost organizată o sesiune de introducere în contextul ariilor protejate din România, tipologia acestora şi care este rolul şi importanţa lor, interpretarea naturii și animația pentru natură, metoda proiectului de animație, etc. O excurise de o zi a fost organizată în Situl Natura 2000 Făgetul Clujului Valea Morii urmărind două poteci tematice.

Împreună cu participanţii am găsit idei pentru promovarea programului de educaţie ecologică în şcoli si transformarea acestuia într-un program pe termen lung și de mare impact.

Sesiunea a fost încheiată cu o sesiune de prezentare a participanților pe grupe a unor activități educative pe teme alese sau propuse. Programele elaborate de către participanţi vor fi încurajate să fie prezentate la clasa cu copiii, împreună cu trainerii cursului care veni în şcolile fiecărui participant pentru o sesiune demonstrativă. Participanții au apreciat modul în care a fost abordat cursul, interactivitatea, modul în care sunt prezentate elementele naturale plante, animale habitate precum și instrumentele pe care le vor folosi în activitățile de educație ecologică.