Viitoarea noastră propunere de curricula opţională pentru ciclul primar - Educaţie Ecologică şi Arii Protejate

 

Am dat viaţă acestui Kit educaţional pentru a fi un îndrumător cadrelor didactice de ciclu primar (clasele III-IV) pentru a explica copiilor conceptul şi importanţa ariilor protejate. Programul promovează activităţile în natură, atât prin informațiile teoretice, dar mai ales prin prezentarea exercițiilor sau experimentelor care conțin elemente care depind de activități desfășurate în afara școlii, în mijlocul naturii.

Programul a fost conceput în aşa fel încât să permită profesorului să-şi manifeste creativitatea didactică şi să faciliteze adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor cu care lucrează.

Fiecare capitol are un subiect care prezintă o valoare (o specie, un habitat sau o altă valoare naturală) care să poată fi prezentată și ”dezbătută”/”experimentată” prin activități și jocuri într-o oră de curs sau în cadrul diferitelor activităţi şcolare sau extra-şcolare. Se indică materialele necesare pentru activitate, va fi recomandată perioada de implementare a temei abordate şi se vor oferi informaţii ştiinţifice pentru cadrul didactic, pentru a-l ajuta să înţeleagă mai bine problema. De asemenea, sunt date exemple pentru a argumenta valoarea şi importanţa subiectului abordat. Nu în ultimul rând, există propuneri şi descrieri de activităţi și jocuri pentru a ajuta cadrul didactic în implementarea tematicii abordate. Fiecare activitate va avea o fişă de lucru la finalul manualului, care a fost concepută pentru a sprijini cadrul didactic în desfăşurarea orei de educaţie ecologică propusă.

Principalele teme abordate în cadrul acestui manual sunt legate de conceptul de arie protejată, ce înseamnă biodiversitatea și beneficiile pe care natura le pune la dispoziția întregii omeniri. De asemenea, un capitol important abordează tema Pădurea ca ecosistem complex, locul unde se găsesc animale și plante importante pe care le-am descris împreună în acest material. Am introdus și informații importante despre arborii bătrâni și rolul acestora și speciile care sunt dependende de aceștia. Vegetația ripariană, de-a lungul cursurilor de apă este descrisă împreună cu specii precum vidra și avatul. Ultimele capitole cuprind informații despre lumea misterioasă a peșterilor și sfaturi despre elementele la care să fim atenţi când ieşim în natură astfel încât excursia să fie plăcută. Programul îşi propune să reprezinte o sursă de inspiraţie şi motivaţie prin transmiterea acestor cunoştinţe şi valori elevilor.

Kitul educaţional este disponibil pe rafturile Bibliotecii Virtuale a Naturii, la secţiunea Manuale şi în catalogul publicaţiilor disponibil pe www.pasaportnatura.ro .