Context

Proiectul a fost elaborat pentru a contribui cu soluții inovative la creșterea gradului de conștientizare și informare la nivel național a cetățenilor referitor la problemele de mediu în general, dar mai ales referitor la rolul ariilor protejate în dezvoltarea durabilă.

Nivelul scăzut de conștientizare al importanței ariilor protejate, al valorilor naturale permite creșterea continuă a presiunilor și amenințărilor la adresa acestora sub pretextul dezvoltării. Dar acțiunile de conștientizare ale publicului larg presupun eforturi mari și impactul nu este întotdeauna vizibil. În acelați timp, este foarte bine cunoscut faptul că grupul țintă cel mai sensibil la acțiuni de educație sunt copiii. Mai mult decât atât, ei acționează și ca ”vectori” foarte eficienți de transmitere informații către adulți. Dar, cu toate că există câteva programe de finanțare pentru sectorul ONG care sprijină implicarea copiilor în activități practice alături de rangerii ariilor protejate, acestea pot atrage și implica un număr limitat de copii.

Educația pentru natură, denumită adesea și educație ecologică, nu este inclusă în programa școlară, nici măcar la nivelul programelor opționale. Cadrele didactice, mai ales cele care nu sunt specializate în domenii legate de conservarea naturii, au prea puține posibilități să învețe despre programe și metode eficiente de educație în domeniul vast al conservării naturii și al resurselor naturale ca pilon de bază în dezvoltarea durabilă. În prezent încă nu sunt foarte multe posibilități de a se găsi informații și materiale special pregătite pentru educație ecologică în limba română. Cursuri, seminarii pentru a se transmite cunoștințe și aptitudini de interpretare a naturii ”educatorilor pentru natură” sunt încă puține.

Educația ecologică este un transfer de idei, norme etice, abordări și date considerate a fi relevante pentru o interacțiune armonioasă a omului cu natura. Prin educația ecologică, una dintre preocupările principale ale ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, contribuim la creșterea nivelului de conștientizare și informare cu privire la subiectele de mediu.

Deși capacitatea de a oferi programe educative ar fi trebuit să crească odată cu înfințarea administrațiilor de arii protejate, sunt foarte puține situații în care există specialiști în educație, respectiv în lucrul cu copiii în echipele care gestionează ariile protejate.

Ca urmare, proiectul va iniția activități care să ofere soluții la problemele prezentate mai sus, plecând de la premisa că educarea copiilor poate avea pe termen lung impact semnificativ în perceperea și abordarea corectă a procesului de dezvoltare durabilă, inclusiv la recunoașterea importanței ariilor protejate nu numai pentru protecția naturii și a mediului, dar și pentru dezvoltarea durabilă.

Finantator

Prin Granturile SEE și Granturile norvegiene, Islanda, Liechtenstein și Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și la consolidarea relațiilor bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Cele trei țări cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE).

Mai multe detalii

Ce este NinS

Ce este „Natura în școli și școala în Arii Protejate”?

Mai multe detalii

Rezultate

Proiectul Natura în şcoli şi şcoala în Arii Protejate are ca principale rezultate...

Mai multe detalii

Aparitii media

În urma comunicatelor de presă realizate pentru informarea publicului larg, știrea a fost preluată și se regăsește în variate publicații online, precum și în emisiuni televizate.

Mai multe detalii